Vannstand for Glomma ved Skogmuseet Nr:2.1088.0

Siste måling, tid=27.03.2022 13:00, verdi=179.699


Feil er blitt registert på stasjonen: 08.02.2022 00:00 Ikke kontakt
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Glomma ved Skogmuseet  UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 177.0          UTM-øst  : 638851
Kartblad (N50-serien) : 2016-IV         UTM-nord : 6751015
                         Lengdegrad: 11.55724
                         Breddegrad: 60.87000
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 15500km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 2.8           Kommune  : Elverum
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =180.44 m femårsflom =180.90 m tiårsflom =181.19 m femtiårsflom =181.91 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 18/5-2022 03:31