Vannstand for Garhammerfoss Nr:12.114.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=05.02.2023 07:00, verdi= 1.216


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 16.12.2022 00:00 Endret oppetid/innsending
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Garhammerfoss      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 130.0          UTM-øst  : 556710
Kartblad (N50-serien) : 1815-III         UTM-nord : 6674932
                         Lengdegrad: 10.02315
                         Breddegrad: 60.20725
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 492km²          Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 3.5           Kommune  : Ringerike
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2007 - 2017
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1937 til og med 2016 : middelflom =2.88 m femårsflom =3.16 m tiårsflom =3.37 m femtiårsflom =3.78 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 5/2-2023 07:32