Vannstand for Numedalslågen v/Kongsberg Nr:15.171.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=28.11.2022 12:00, verdi= 2.154


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Numedalslågen v/Kongsberg UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 157.0          UTM-øst  : 536077
Kartblad (N50-serien) : 1714-II         UTM-nord : 6615152
                         Lengdegrad: 9.64049
                         Breddegrad: 59.67285
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 4260km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 8.0           Kommune  : Kongsberg
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 29/11-2022 03:36