Vannstand for Gjuvå Nr:16.132.0

Siste måling, tid=11.10.2021 12:00, verdi= 0.506


Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Gjuvå          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 479.0          UTM-øst  : 488453
Kartblad (N50-serien) : 1614-IV         UTM-nord : 6624164
                         Lengdegrad: 8.79450
                         Breddegrad: 59.75518
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 33.3km²         Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 7.2           Kommune  : Hjartdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1981 til og med 2017 : middelflom =1.36 m femårsflom =1.46 m tiårsflom =1.53 m femtiårsflom =1.66 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 24/10-2021 03:25