Vannstand for Austenå Nr:20.2.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.735


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Austenå         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 225.0          UTM-øst  : 448084
Kartblad (N50-serien) : 1512-I          UTM-nord : 6522544
                         Lengdegrad: 8.10052
                         Breddegrad: 58.83963
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 276km²          Fylke   : Agder
Sjøprosent      : 12            Kommune  : Åmli
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1925 til og med 2017 : middelflom =2.83 m femårsflom =3.29 m tiårsflom =3.59 m femtiårsflom =4.15 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:25