Vannstand for Tveitdalen Nr:20.11.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.106


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Tveitdalen        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 190.0          UTM-øst  : 455700
Kartblad (N50-serien) : 1511-I          UTM-nord : 6471870
                         Lengdegrad: 8.24237
                         Breddegrad: 58.38541
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 0.44km²         Fylke   : Agder
Sjøprosent      : 0            Kommune  : Birkenes
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1972 til og med 2017 : middelflom =0.75 m femårsflom =0.83 m tiårsflom =0.89 m femtiårsflom =1.01 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:53