Vannstand for Sandsli Nr:56.1.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.047


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Sandsli         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 40.0           UTM-øst  : 294276
Kartblad (N50-serien) : 1115-I          UTM-nord : 6689660
                         Lengdegrad: 5.27762
                         Breddegrad: 60.29129
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 0.080km²         Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 0            Kommune  : Bergen
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1990 - 2019
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1989 til og med 2017 : middelflom =0.25 m femårsflom =0.28 m tiårsflom =0.30 m femtiårsflom =0.34 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:48