Vannstand for Bulken (Vangsvatnet) Nr:62.5.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.194


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Bulken (Vangsvatnet)   UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 51.0           UTM-øst  : 351887
Kartblad (N50-serien) : 1316-III         UTM-nord : 6724480
                         Lengdegrad: 6.29254
                         Breddegrad: 60.62868
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1090km²         Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 3.5           Kommune  : Voss
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1991 - 2020
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =3.68 m femårsflom =4.27 m tiårsflom =4.77 m femtiårsflom =5.83 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:27