Vannstand for Stuvane Nr:73.2.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 68.403


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 29.12.2022 00:00 Endret oppetid/innsending
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Stuvane         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 70.0           UTM-øst  : 425419
Kartblad (N50-serien) : 1417-II         UTM-nord : 6768492
                         Lengdegrad: 7.61907
                         Breddegrad: 61.04416
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 994km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 7.0           Kommune  : Lærdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =69.71 m femårsflom =69.96 m tiårsflom =70.07 m femtiårsflom =70.52 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:51