Vannstand for Breimsvatn Nr:87.1.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=03.02.2023 23:00, verdi= 60.430


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Breimsvatn        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 61.0           UTM-øst  : 356769
Kartblad (N50-serien) : 1318-IV         UTM-nord : 6849648
                         Lengdegrad: 6.28678
                         Breddegrad: 61.75296
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 588km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 5.7           Kommune  : Gloppen
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1900 til og med 2022 : middelflom =62.06 m femårsflom =62.37 m tiårsflom =62.57 m femtiårsflom =62.95 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 5/2-2023 03:31