Vannstand for Driva v/Grensehølen Nr:109.20.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=05.02.2023 07:00, verdi= 2.311


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Driva v/Grensehølen   UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 220.0          UTM-øst  : 508173
Kartblad (N50-serien) : 1420-II         UTM-nord : 6937924
                         Lengdegrad: 9.15903
                         Breddegrad: 62.57209
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1630km²         Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 2.8           Kommune  : Sunndal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1974 til og med 2016 : middelflom =4.35 m femårsflom =4.57 m tiårsflom =4.84 m femtiårsflom =5.55 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 5/2-2023 07:28