Vannstand for Draget Nr:110.2.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.131


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Draget          UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 14.0           UTM-øst  : 136997
Kartblad (N50-serien) : 1321-II         UTM-nord : 7019921
                         Lengdegrad: 7.79141
                         Breddegrad: 63.12498
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 0.16km²         Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 0            Kommune  : Kristiansund
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1973 til og med 2016 : middelflom =0.31 m femårsflom =0.35 m tiårsflom =0.37 m femtiårsflom =0.40 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:28