Vannstand for Søya v/Melhus Nr:111.9.0

Siste måling, tid=11.01.2022 00:00, verdi= 0.640


Feil er blitt registert på stasjonen: 17.01.2022 00:00 Ikke kontakt
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Søya v/Melhus      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 40.0           UTM-øst  : 479919
Kartblad (N50-serien) : 1420-IV         UTM-nord : 6974541
                         Lengdegrad: 8.60490
                         Breddegrad: 62.90028
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 137km²          Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 0.9           Kommune  : Surnadal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1975 til og med 2017 : middelflom =3.00 m femårsflom =3.24 m tiårsflom =3.37 m femtiårsflom =3.59 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/1-2022 03:35