Vannstand for Engstad Nr:126.2.0

Siste måling, tid=17.05.2022 08:00, verdi= 0.501


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 07.03.2022 00:00 Feil på strøm/tomt batteri, 07.03.2022 00:00 Feil måleverdi
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Engstad         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 10.0           UTM-øst  : 606593
Kartblad (N50-serien) : 1622-II         UTM-nord : 7064219
                         Lengdegrad: 11.15570
                         Breddegrad: 63.68956
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 20.1km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 0            Kommune  : Levanger
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1997 til og med 2017 : middelflom =2.39 m femårsflom =2.92 m tiårsflom =3.33 m femtiårsflom =4.25 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/5-2022 09:30