Vannstand for Støafoss Nr:128.5.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 19:00, verdi= 1.127


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 28.01.2023 00:00 Sensorbytte datamottak
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Støafoss         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 80.0           UTM-øst  : 632835
Kartblad (N50-serien) : 1723-II         UTM-nord : 7101810
                         Lengdegrad: 11.71813
                         Breddegrad: 64.01762
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 477km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 4.8           Kommune  : Steinkjer
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1932 til og med 2017 : middelflom =2.84 m femårsflom =3.01 m tiårsflom =3.15 m femtiårsflom =3.45 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 19:52