Vannstand for Teksdal Nr:134.3.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 1.161


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Angående serien: Kraftig regulert. (I undervannet til Teksdal kraftverk.)

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Teksdal         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 5.0           UTM-øst  : 543799
Kartblad (N50-serien) : 1522-I          UTM-nord : 7080509
                         Lengdegrad: 9.89069
                         Breddegrad: 63.84914
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 105km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 14            Kommune  : Ørland
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1954 til og med 2017 : middelflom =1.64 m femårsflom =1.85 m tiårsflom =2.01 m femtiårsflom =2.35 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:52