Vannstand for Strandå Nr:165.6.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=10.01.2023 13:00, verdi= 0.326


Feil er blitt registert på stasjonen: 25.10.2022 00:00 Ikke kontakt
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Strandå         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 15.0           UTM-øst  : 494743
Kartblad (N50-serien) : 2030-II         UTM-nord : 7491501
                         Lengdegrad: 14.87670
                         Breddegrad: 67.53925
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 23.6km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 3.6           Kommune  : Bodø
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1917 til og med 2015 : middelflom =2.12 m femårsflom =2.22 m tiårsflom =2.31 m femtiårsflom =2.50 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 5/2-2023 03:59