Vannstand for Ravggajokka Nr:171.7.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 18:00, verdi= 0.073


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Ravggajokka       UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 456.0          UTM-øst  : 562425
Kartblad (N50-serien) : 2230-IV         UTM-nord : 7519030
                         Lengdegrad: 16.47930
                         Breddegrad: 67.77953
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 75.0km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 5.2           Kommune  : Hamarøy
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2011 - 2017
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 2011 til og med 2017 : middelflom =2.44 m femårsflom =2.68 m tiårsflom =2.70 m femtiårsflom =2.72 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 18:48