Vannstand for Cærrogæsjokka Nr:234.14.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=02.02.2023 15:00, verdi= 0.341


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Cærrogæsjokka      UTM-sone : 35
Stasjonens h.o.h   : 295.0          UTM-øst  : 400800
Kartblad (N50-serien) : 1933-I          UTM-nord : 7699900
                         Lengdegrad: 24.47423
                         Breddegrad: 69.39003
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 45.9km²         Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 2.2           Kommune  : Karasjok
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1978 til og med 1992 : middelflom =1.31 m femårsflom =1.45 m tiårsflom =1.55 m femtiårsflom =1.73 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 2/2-2023 15:27