Vannstand for Engeren Nr:311.460.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 07:00, verdi= 0.320


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Engeren         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 472.0          UTM-øst  : 659817
Kartblad (N50-serien) : 2018-II         UTM-nord : 6840596
                         Lengdegrad: 12.01897
                         Breddegrad: 61.66524
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 395km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 4.0           Kommune  : Engerdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1912 til og med 2017 : middelflom =2.02 m femårsflom =2.26 m tiårsflom =2.47 m femtiårsflom =2.94 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 09:30