Overvannstand kraftverk for Funnefoss kraftverk Nr:2.412.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 03:00, verdi=129.969


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Funnefoss kraftverk   UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 132.0          UTM-øst  : 640368
Kartblad (N50-serien) : 2015-III         UTM-nord : 6672691
                         Lengdegrad: 11.52973
                         Breddegrad: 60.16693
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 20500km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 2.9           Kommune  : Nes
Begrepsforklaringer for grafene. Overvannstand kraftverk i m.


Opp til kartsiden for overvannstand kraftverk. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 04:26