Liste over målestasjoner for sanntids-nitrat nitrogen.

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 16.03.2023 04:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 16.03.2023 04:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 16.03.2023 04:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 16.03.2023 04:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 16.03.2023 04:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 16.03.2023 04:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 16.03.2023 04:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 16.03.2023 04:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 16.03.2023 04:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 16.03.2023 04:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 16.03.2023 04:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 16.03.2023 04:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 16.03.2023 04:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 16.03.2023 04:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 16.03.2023 04:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 16.03.2023 04:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 16.03.2023 04:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 16.03.2023 04:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 16.03.2023 04:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 16.03.2023 04:00Opp til kartsiden for nitrat nitrogen. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 04:38