Vannføring for Brekke Nr:1.49.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=12.03.2023 12:00, verdi= 17.600


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Brekke          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 100.0          UTM-øst  : 646218
Kartblad (N50-serien) : 2013-III         UTM-nord : 6559292
                         Lengdegrad: 11.55638
                         Breddegrad: 59.14763
                         Fylke   : Viken
                         Kommune  : Halden
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1964 til og med 2011 : middelflom =79.1 m³/s femårsflom =95.7 m³/s tiårsflom =107.6 m³/s femtiårsflom =131.5 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 04:01