Vannføring for Nye Stai Nr:2.112.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 21.486


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Nye Stai         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 240.0          UTM-øst  : 608845
Kartblad (N50-serien) : 1917-IV         UTM-nord : 6816464
                         Lengdegrad: 11.04271
                         Breddegrad: 61.46658
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 8950km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 2.9           Kommune  : Stor-Elvdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 943 m³/s femårsflom =1181 m³/s tiårsflom =1339 m³/s femtiårsflom =1753 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:19