Vannføring for Vågåvatn Nr:2.416.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=29.01.2023 21:00, verdi= 39.171


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Vågåvatn         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 360.0          UTM-øst  : 500102
Kartblad (N50-serien) : 1618-I          UTM-nord : 6858594
                         Lengdegrad: 9.00194
                         Breddegrad: 61.86009
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 3410km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 4.1           Kommune  : Vågå
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1978 til og med 2017 : middelflom = 579 m³/s femårsflom = 647 m³/s tiårsflom = 708 m³/s femtiårsflom = 845 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 29/1-2023 21:38