Vannføring for Rånåsfoss Nr:2.429.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=04.10.2022 02:00, verdi=771.500


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Rånåsfoss        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 120.0          UTM-øst  : 629418
Kartblad (N50-serien) : 1915-II         UTM-nord : 6656791
                         Lengdegrad: 11.32252
                         Breddegrad: 60.02790
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 38400km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 4.1           Kommune  : Nes
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1990 - 2019
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom =2180 m³/s femårsflom =2640 m³/s tiårsflom =3030 m³/s femtiårsflom =3720 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 4/10-2022 03:57