Vannføring for Fossen Nr:2.461.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 2.446


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Fossen          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 130.0          UTM-øst  : 603742
Kartblad (N50-serien) : 1915-III         UTM-nord : 6664349
                         Lengdegrad: 10.86589
                         Breddegrad: 60.10302
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 225km²          Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 6.9           Kommune  : Nittedal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom =42.0 m³/s femårsflom =52.0 m³/s tiårsflom =63.0 m³/s femtiårsflom =88.0 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:04