Vannføring for Glomma ved Skogmuseet Nr:2.1088.0

Siste måling, tid=22.10.2021 16:00, verdi=350.768


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Glomma ved Skogmuseet  UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 177.0          UTM-øst  : 638851
Kartblad (N50-serien) : 2016-IV         UTM-nord : 6751015
                         Lengdegrad: 11.55724
                         Breddegrad: 60.87000
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 15500km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 2.8           Kommune  : Elverum
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom =1420 m³/s femårsflom =1740 m³/s tiårsflom =1960 m³/s femtiårsflom =2530 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 22/10-2021 17:44