Vannføring for Moss dam ndf. Nr:3.23.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=29.09.2022 08:00, verdi= 9.000


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Moss dam ndf.      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 2.0           UTM-øst  : 594618
Kartblad (N50-serien) : 1813-I          UTM-nord : 6590092
                         Lengdegrad: 10.66828
                         Breddegrad: 59.43872
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 693km²          Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 6.8           Kommune  : Moss
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom =46.0 m³/s femårsflom =55.0 m³/s tiårsflom =62.0 m³/s femtiårsflom =75.0 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/10-2022 03:55