Vannføring for Vestli Nr:6.12.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=29.09.2022 17:00, verdi= 0.001


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 14.09.2022 00:00 Ikke kontakt, 04.09.2022 00:00 Defekt sensor
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Vestli          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 155.0          UTM-øst  : 607106
Kartblad (N50-serien) : 1914-IV         UTM-nord : 6649432
                         Lengdegrad: 10.91857
                         Breddegrad: 59.96828
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 0.41km²         Fylke   : Oslo
Sjøprosent      : 0.4           Kommune  : Oslo
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2018
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1985 til og med 2017 : middelflom =0.354 m³/s femårsflom =0.473 m³/s tiårsflom =0.637 m³/s femtiårsflom =1.142 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/10-2022 11:55