Vannføring for Rysna mvf. Nr:12.13.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 18:00, verdi= 0.106


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Rysna mvf.        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 615.0          UTM-øst  : 484719
Kartblad (N50-serien) : 1617-III         UTM-nord : 6781592
                         Lengdegrad: 8.71596
                         Breddegrad: 61.16853
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 50.3km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 3.9           Kommune  : Vang
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1991 til og med 2017 : middelflom =24.7 m³/s femårsflom =30.3 m³/s tiårsflom =32.4 m³/s femtiårsflom =35.4 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:20