Vannføring for Strømstøa Nr:12.15.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=29.01.2023 21:00, verdi= 70.305


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Strømstøa        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 159.0          UTM-øst  : 562918
Kartblad (N50-serien) : 1815-IV         UTM-nord : 6686992
                         Lengdegrad: 10.13888
                         Breddegrad: 60.31461
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 4650km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 7.0           Kommune  : Ringerike
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 350 m³/s femårsflom = 440 m³/s tiårsflom = 500 m³/s femtiårsflom = 600 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 29/1-2023 21:32