Vannføring for Vangsmjøsa ndf. Nr:12.76.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=03.10.2022 17:00, verdi= 21.200


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Vangsmjøsa ndf.     UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 460.0          UTM-øst  : 484019
Kartblad (N50-serien) : 1617-III         UTM-nord : 6779292
                         Lengdegrad: 8.70314
                         Breddegrad: 61.14785
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 488km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 10            Kommune  : Vang
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 2003 til og med 2015 : middelflom =74.2 m³/s femårsflom =86.5 m³/s tiårsflom =99.7 m³/s femtiårsflom =134.2 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/10-2022 19:22