Vannføring for Kolbjørnshus Nr:12.200.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=04.10.2022 03:00, verdi= 55.977


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kolbjørnshus       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 150.0          UTM-øst  : 558308
Kartblad (N50-serien) : 1816-IV         UTM-nord : 6743578
                         Lengdegrad: 10.07215
                         Breddegrad: 60.82326
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 2060km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 3.7           Kommune  : Nordre Land
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 330 m³/s femårsflom = 440 m³/s tiårsflom = 545 m³/s femtiårsflom = 770 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 4/10-2022 05:47