Vannføring for Kistefoss Nr:12.228.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=29.01.2023 17:00, verdi= 80.147


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kistefoss        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 115.0          UTM-øst  : 575463
Kartblad (N50-serien) : 1815-II         UTM-nord : 6676887
                         Lengdegrad: 10.36211
                         Breddegrad: 60.22176
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 3700km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 7.3           Kommune  : Jevnaker
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 250 m³/s femårsflom = 320 m³/s tiårsflom = 350 m³/s femtiårsflom = 430 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 29/1-2023 22:39