Vannføring for Bagn Nr:12.290.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=03.02.2023 14:00, verdi= 55.980


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Bagn           UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 210.0          UTM-øst  : 530873
Kartblad (N50-serien) : 1716-IV         UTM-nord : 6741557
                         Lengdegrad: 9.56740
                         Breddegrad: 60.80819
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 2980km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 7.8           Kommune  : Sør-Aurdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1962 til og med 2017 : middelflom = 233 m³/s femårsflom = 308 m³/s tiårsflom = 355 m³/s femtiårsflom = 440 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/2-2023 15:41