Vannføring for Mjøndalen bru Nr:12.534.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=03.02.2023 15:30, verdi=359.863


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 22.12.2022 00:00 Defekt sensor
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Mjøndalen bru      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 4.0           UTM-øst  : 556600
Kartblad (N50-serien) : 1814-IV         UTM-nord : 6624325
                         Lengdegrad: 10.00727
                         Breddegrad: 59.75292
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 17000km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 7.0           Kommune  : Drammen
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2007 - 2018
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom =1070 m³/s femårsflom =1430 m³/s tiårsflom =1640 m³/s femtiårsflom =2220 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/2-2023 17:23