Vannføring for Skotfoss Nr:16.133.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi=208.163


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Midlertidige problemer: Stasjonen er foreløpig

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Skotfoss         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 16.0           UTM-øst  : 530145
Kartblad (N50-serien) : 1713-III         UTM-nord : 6563300
                         Lengdegrad: 9.52788
                         Breddegrad: 59.20771
                         Fylke   : Vestfold og Telemark
                         Kommune  : Skien
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 740 m³/s femårsflom = 920 m³/s tiårsflom =1070 m³/s femtiårsflom =1400 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:21