Vannføring for Grytå Nr:19.78.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=03.02.2023 14:00, verdi= 0.598


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Grytå          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 645.0          UTM-øst  : 462508
Kartblad (N50-serien) : 1513-II         UTM-nord : 6559438
                         Lengdegrad: 8.34414
                         Breddegrad: 59.17244
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 19.3km²         Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 10            Kommune  : Nissedal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1977 til og med 2017 : middelflom =8.80 m³/s femårsflom =12.08 m³/s tiårsflom =14.43 m³/s femtiårsflom =19.47 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/2-2023 15:51