Vannføring for Krågehølen Nr:25.51.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=05.10.2022 02:00, verdi= 6.476


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Krågehølen        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 10.0           UTM-øst  : 381393
Kartblad (N50-serien) : 1411-IV         UTM-nord : 6466408
                         Lengdegrad: 6.97500
                         Breddegrad: 58.32257
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 230km²          Fylke   : Agder
Sjøprosent      : 6.4           Kommune  : Kvinesdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2008 - 2017
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 180 m³/s femårsflom = 230 m³/s tiårsflom = 260 m³/s femtiårsflom = 330 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/10-2022 21:11