Vannføring for Ogna v/Hetland Nr:27.26.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=07.02.2023 15:00, verdi= 8.901


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Ogna v/Hetland      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 22.0           UTM-øst  : 316318
Kartblad (N50-serien) : 1212-II         UTM-nord : 6491579
                         Lengdegrad: 5.84540
                         Breddegrad: 58.52592
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 70.3km²         Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 6.1           Kommune  : 
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom =42.0 m³/s femårsflom =50.0 m³/s tiårsflom =59.0 m³/s femtiårsflom =80.0 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/2-2023 15:24