Vannføring for Djupadalsvatn Nr:35.16.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=06.02.2023 04:45, verdi= 1.997


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Djupadalsvatn      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 338.0          UTM-øst  : 350789
Kartblad (N50-serien) : 1313-IV         UTM-nord : 6574263
                         Lengdegrad: 6.38108
                         Breddegrad: 59.28090
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 45.3km²         Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 10            Kommune  : Hjelmeland
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1991 til og med 2017 : middelflom =37.0 m³/s femårsflom =47.6 m³/s tiårsflom =60.1 m³/s femtiårsflom =94.1 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 6/2-2023 05:04