Vannføring for Utla Nr:74.15.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=03.02.2023 17:00, verdi= 0.957


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Utla           UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 50.0           UTM-øst  : 437219
Kartblad (N50-serien) : 1517-IV         UTM-nord : 6799192
                         Lengdegrad: 7.82731
                         Breddegrad: 61.32177
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 440km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 1.8           Kommune  : Årdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 220 m³/s femårsflom = 280 m³/s tiårsflom = 320 m³/s femtiårsflom = 400 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/2-2023 17:35