Vannføring for Myklemyr Nr:76.10.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=07.02.2023 13:00, verdi= 1.624


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Myklemyr         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 88.0           UTM-øst  : 408131
Kartblad (N50-serien) : 1418-III         UTM-nord : 6820522
                         Lengdegrad: 7.27368
                         Breddegrad: 61.50740
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 576km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 3.2           Kommune  : Luster
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 310 m³/s femårsflom = 393 m³/s tiårsflom = 449 m³/s femtiårsflom = 637 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/2-2023 15:21