Vannføring for Hovefoss Nr:84.11.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=03.02.2023 15:00, verdi= 7.836


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hovefoss         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 80.0           UTM-øst  : 327337
Kartblad (N50-serien) : 1218-III         UTM-nord : 6826438
                         Lengdegrad: 5.75214
                         Breddegrad: 61.53279
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 234km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 4.5           Kommune  : Sunnfjord
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 332 m³/s femårsflom = 415 m³/s tiårsflom = 485 m³/s femtiårsflom = 637 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/2-2023 15:54