Vannføring for Gloppenelv v/Bergheim Nr:87.10.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=29.01.2023 21:00, verdi= 29.749


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Gloppenelv v/Bergheim  UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 150.0          UTM-øst  : 368964
Kartblad (N50-serien) : 1318-III         UTM-nord : 6845330
                         Lengdegrad: 6.52064
                         Breddegrad: 61.71860
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 219km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 1.2           Kommune  : Gloppen
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1986 til og med 2017 : middelflom = 163 m³/s femårsflom = 208 m³/s tiårsflom = 241 m³/s femtiårsflom = 310 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 29/1-2023 21:06