Vannføring for Førdselva v/Gjersdal bru Nr:94.19.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=07.10.2022 18:00, verdi= 10.067


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Førdselva v/Gjersdal bru UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 22.0           UTM-øst  : 361610
Kartblad (N50-serien) : 1219-III         UTM-nord : 6883699
                         Lengdegrad: 6.35208
                         Breddegrad: 62.06008
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 76.2km²         Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 5.2           Kommune  : Volda
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1999 til og med 2017 : middelflom =40.1 m³/s femårsflom =55.5 m³/s tiårsflom =64.2 m³/s femtiårsflom =79.0 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/10-2022 19:45