Vannføring for Farstadelva v/Farstad Nr:107.3.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=03.10.2022 20:00, verdi= 1.461


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 05.09.2022 00:00 Feil på strøm/tomt batteri
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Farstadelva v/Farstad  UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 23.0           UTM-øst  : 103328
Kartblad (N50-serien) : 1220-I          UTM-nord : 7006875
                         Lengdegrad: 7.16143
                         Breddegrad: 62.97363
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 24.2km²         Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 4.6           Kommune  : Hustadvika
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1966 til og med 2016 : middelflom =9.84 m³/s femårsflom =12.46 m³/s tiårsflom =13.81 m³/s femtiårsflom =15.94 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/10-2022 21:43