Vannføring for Surna v/Skjermo Nr:112.27.0

Siste måling, tid=22.10.2021 15:00, verdi=118.843


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Surna v/Skjermo     UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 21.0           UTM-øst  : 499519
Kartblad (N50-serien) : 1421-II         UTM-nord : 6985591
                         Lengdegrad: 8.99050
                         Breddegrad: 63.00002
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 925km²          Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 4.2           Kommune  : Surnadal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 308 m³/s femårsflom = 376 m³/s tiårsflom = 444 m³/s femtiårsflom = 646 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 22/10-2021 16:39