Vannføring for Kobberdammen Nr:123.95.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=29.01.2023 21:00, verdi= 0.051


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kobberdammen       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 288.0          UTM-øst  : 563970
Kartblad (N50-serien) : 1621-IV         UTM-nord : 7033315
                         Lengdegrad: 10.28154
                         Breddegrad: 63.42260
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1.02km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 8.5           Kommune  : Trondheim
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 2006 til og med 2016 : middelflom =0.575 m³/s femårsflom =0.686 m³/s tiårsflom =0.775 m³/s femtiårsflom =0.970 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 29/1-2023 21:16